Bemanning Shack

Dit is de bemanning van onze shack tijdens de tweewekelijkse bijeenkomsten:

  • FEB 2020
    • 07 feb : ON2IC Eddy
    • 21 feb : voordracht ‘Snel aan de slag met de VNA’ door ON7EQ / bar ON7TG
  • MRT 2020
    • 06 mrt : ON4ANE Norbert

Volgende bestuursvergadering : 04-03-2020 – 20u