Historiek

Hoe het allemaal begonnen is…

 De stichting van de Torhoutse Radio Amateurs dateert al van september 1978. Toen besloten een zevental radioamateurs om samen een nieuwe radioamateurclub te stichten. Al vlug werden de Torhoutse Radio Amateurs als plaatselijke afdeling van de UBA erkend.

Sectie TRA in het prille begin

Sectie TRA in het prille begin

 Enkele maanden later, in maart 1979, vond onze kersverse radioclub een onderdak in de gebouwen van Huis Bekaert in hartje Torhout. In het bijzijn van burgemeester C. Daled, de eerste schepen mevr. Borny en raadslid W. Carette, mochten ze hun nieuw lokaal inhuldigen. Intussen was het ledental gestegen tot 33.

 Toen had deze radioclub al de reputatie van een club waar actief aan zelfbouw werd gedaan. Er werd ook les gegeven, om de nieuwelingen voor te bereiden op het ‘RTT-examen’. Aan dynamisme ontbrak het zeker niet.

 Over de afkorting TRA moet in het begin wat verwarring zijn geweest. CQ-QSO maakt in haar publicatie van juli-augustus ’79 immers melding van de afkorting THT. Wat die afkorting precies betekende, is een raadsel….

Het ging er soms gezellig aan toe in huis Bekaert bij de radioamateurs. Eind ’83 werd het lokaal volledig heringericht en werd een ‘echte’ bar gebouwd. Het was Jimmy ON7AS, toen nog ON1VD, die voor het ontwerp zorgde.

 Tussen Kerst- en Nieuwjaardag werd toen al met een nieuwe traditie van start gegaan. Er zouden nog heel was wafelbak avonden volgen…

1990 zou echter een ware omwenteling teweeg brengen bij de Torhoutse Radio Amateurs. Zij verlaten immers Huis Bekaert om hun intrek te nemen in een nieuw lokaal naast het containerpark aan de Guido Gezellelaan, nabij het station van Torhout. Met man en macht worden de TRA-schatten naar het nieuw lokaal versleept.

De heropbouw van het clublokaal werd een hele klus… In een hoek werd  onze shack (radiokamer) ingericht.  Gelukkig is de QRO van Rik ON1CBS (nu ON4GPS) er ook bij, om alles in goede banen te leiden. Dankzij hem en enkele actieve TRA-leden wordt een prachtig lokaal ingericht.

En dan breekt de grote dag aan…. de inhuldiging  wordt een echt feest, samen met de burgemeester van Torhout, nl. de heer Windels, toen nog senator, en met schepen Norbert De Cuyper (voormalig burgervader).

Vandaag de dag is de club van de Torhoutse Radio Amateurs uitgegroeid tot een 50-tal leden en vertoeven we  nog steeds op hetzelfde adres. Hopelijk we  nog een poosje onze activiteiten aldaar uitoefenen, want er is sprake van een verhuis van het containerpark er heraanleg van de omgeving rond het NMBS station ! We beginnen dus al uit te kijken naar een nieuwe geschikte locatie ….